Hasznos tudnivalók

Közgyógyellátásra jogosultak köre

A jelenleg hatályos Szociális törvény (1993. évi III. tv.) 50. §-a szerint
(1) Közgyógyellátásra jogosult
a) az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorú;
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
e) a központi szociális segélyben részesülő;
f) a rokkantsági járadékos;
g) AZ, AKI ROKKANTSÁGI ELLÁTÁSBAN;
h) az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Fontos, hogy ezek nem gyűjtőnevek (pl. rendszeres szociális segély alatt nem minden rendszeres pénzbeli ellátást értünk), hanem konkrétan így hívják az ellátásokat!

50. § (2) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (2850.-) meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28500.-), egyedül élő esetén 150%-át (42750.-).

(3) Fentieken kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak (ez viszont településenként/kerületenként változó!).

Fontos az is, hogy többnyire a nyugdíjkorhatárt betöltött korábban rokkantsági nyugdíjban részesülők fentiek alapján normatív alapon nem kapják tovább a közgyógyellátást, viszont könnyen előfordulhat, hogy pont beleesnek az 50. § (3) bekezdése szerinti önkormányzati ellátásba, ami remélhetőleg segít.

Még egy dolog: bármilyen típusú közgyógyellátást a jegyző állapít meg, tehát bárki a kerületi szociális/népjóléti irodán érdeklődhet, hogy rá nézve mi a helyzet.

És még egy: ha valakinek változik a gyógyszerszükséglete, kérheti a közgyógy felülvizsgálatát (annak megállapításakor meghatározzák a havi gyógyszerszükségletet). Elő szokott forulni azonban, hogy a felülvizsgálat kapcsán - teljesen érthetetlen módon - a korábbinál is kisebb összeg kerül meghatározásra. Fontos, hogy a fellebbezési határidőn belül (vagyis jogerőre emelkedés előtt) vissza lehet vonni a felülvizsgálati kérelmet, ami sokszor célravezetőbb, mint fellebbezni.


Jogi alaptanácsadás kérhető

Örömmel értesítünk benneteket, hogy e-mailen és/vagy telefonon jogi alaptanácsadás kérhető Csehi Ilona jogásztól. A jogásznő konkrét képviseletet nem vállal, jogi tanácsadóként kérte fel Egyesületünk! Szóban vagy írásban válaszol a felmerülő problémákra, kérdésekre.
Mobil: 06/20/916-4741. E-mail: .


Miklós Barbara klinikai szakpszichológus

gyulladásos bélbetegek és családtagjaik számára vállal tanácsadást, pszichés vezetést, egyéni, pár- illetve családterápiát, tematikus önismereti csoportok szervezését.

Hogyan értsük meg jobban testünk jelzéseit? Önismereti csoport

Egy hétvégés intenzív önismereti csoport/műhely azzal a céllal, hogy jobban megismerjük és olvasni tudjuk testünk jelzéseit, tüneteinket, érzelmi állapotainkat, és ezt tudatos tapasztalattá tudjuk átalakítani. Ez segít a mindennapi érzelmi problémák, a szorongások kezelésében, az egyes testi tünetekkel, szorongásokkal való megküzdésben, párkapcsolataink hatékonyabb működtetésében, helyesebb, énazonos döntések meghozásában életünk fontos kérdéseiben. A műhely során a gendlini fókuszolás módszerével, valamint személyközpontú, családterápiás, pszichodráma és szomatoanalitikus módszerekkel dolgozunk, két pszichológus vezetésével.

Résztvevők: 10-15 fő

Segítő beszélgetés (encounter csoport) IBD betegek részére

Hetente egyszer, két-három órában hétköznap délután tartandó csoportos beszélgetés pszichológus vezetésével, ahol a gyulladásos bélbetegséggel küzdők megoszthatják egymással érzéseiket, problémáikat.

Résztvevők: 8-10 fő

Segítő beszélgetés (encounter csoport) IBD betegek családtagjai részére

Hetente egyszer délután két-háromórás csoportos beszélgetés bélbetegek családtagjai részére, ahol az őket érintő problémákról, kérdésekről közösen gondolkodunk, pszichológus vezetésével.

Résztvevők: 8-10 fő

Fókuszolás tanfolyam

A gendlini Fókuszolás relaxációs, imaginatív önismereti módszer, alapjait csoportos formában, 20 óra alatt lehet elsajátítani (kéthetente, 5x4 órában, péntek vagy szombat, megegyezés szerint). Jelentkezéskor egyeztetjük egy személyes beszélgetés időpontját, melynek során tájékozódni lehet a módszerről, és kipróbálni a fókuszolást.

Információ és jelentkezés Miklós Barbara klinikai pszichológusnál
a 06/20/311-83-77 telefonszámon vagy

 

IBD társasjáték letöltés

EYG

2007-ben az EFCCA Youth Group (A Crohn-Colitis Betegek Európai Egyesületének Ifjúsági Csoportja) társasjátékot készített IBD beteg gyermekek számára. Az öt nyelven elérhető játék témája a Crohn betegség és a colitis ulcerosa.

Az ábrán látható oroszlán neve Loekie. A köpenyes, nyakában sztetoszkópot viselő oroszlánon számozott mezők helyzekednek el, melyeken a szabályok szerint dobókockával haladhatunk, és a témához kapcsolódó kérdéseket válaszolhatunk meg.

A letöltött .zip fájlban négy PDF dokumentumot találunk, ezeket az ingyenes Adobe Readerrel tekinthetjük meg.

 

Használati útmutató

 

 

 

 

 

 

 

 

MCCBE
#