Pályázati adatlap - Rajzold le neked mit jelent az IBD?

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási jogának átengedése térítésmentesen történik.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a beküldött alkotás térítésmentesen a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete szakmai kiadványaiban, oktatásokon vagy a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete nyilvános felületein szerepeljen, illetve felhasználásra kerülhessen.

A pályázaton való részvétel céljából megadott személyes adatok vonatkozásában a pályázatban részt vevők adatvédelmi jogai a következők:
Az adatkezelő neve: Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Az adatkezelés célja: a pályázaton való részvétel
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnése

A pályázó törvényes képviselője tájékoztatást kérhet a pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok módosítását, törlését az adatkezelőtől. A pályázó törvényes képviselőjének kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg személyes adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A pályázati adatlap kitöltésével megadott személyes adatokat törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett törvényes képviselője kéri vagy ha az adatkezelés célja megszűnt. A törlésről a pályázót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban a személyes adatokat adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A pályázó az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti és Információs Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. A hatósági eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt az adatkezelőnek megküldeni vitarendezés céljából.

Mint a pályázó törvényes képviselője kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete a fenti adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés és adattovábbítás a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes. A hozzájárulásom visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

AKTUALITÁSOK

Mini Állásbörze
egészségkárosodott álláskeresők részére

2019.11.05., 10:00-13:00
részletek

csatlakozz

Ha Egyesületünk tagja kívánsz lenni, ide kattintva csatlakozhatsz.
A honlapunkon megjelenő tartalom tájékoztató jellegű és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást. Javasoljuk, hogy a betegséggel kapcsolatos kérdéseivel, esetleges panaszaival forduljon kezelőorvosához!
© Copyright 2019 Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete

Honlaptérkép| Adatvédelem | Impresszum

Egyesületünk székhelye és postacíme:
1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 53. 1.lph. 3.em. 15.
Telefonszámunk: +36 20 412 5113
Bankszámlaszám:11706016-20788070 (OTP)

Search